top of page
IMG-0733_edited.jpg

Klara ord

& bild

Psykoterapi

Psykoterapi är ofta en stor satsning och det är viktigt att det känns ömsesidigt bra. Jag erbjuder både korta och långa terapier. I en kort terapi träffas man vanligtvis 15 – 20 gånger och har ett bestämt fokus och ett tema som man vill jobba med. En lång terapi kan pågå över lång tid och slutar när den som går i terapi känner sig redo att avsluta. Vanligtvis stämmer terapeut och konfident av regelbundet med varandra. Hur det känns och hur man upplever att det går.

Hur går det till?


De första tre gångerna är ömsesidiga orienterande samtal. Den som som planerar att gå i terapi behöver känna sig trygg med terapeuten och känna att det kan vara möjligt att bygga upp en tillit för att prata om svåra saker. Från terapeutens sida är det viktigt att göra någon form av bedömning om det är möjligt att arbeta vidare och på vilket sätt. Att detta sker öppet är viktigt. Under orienteringsfasen går man också igenom praktiska frågor som rör betalning, avbrott, sjukdom och ev förhinder. Tillsammans upprättar man ett avtal som kan vara muntligt eller skriftligt.

 

Jag är själv utbildad i konstnärliga språk och kan på så sätt använda mig av det i själva psykoterapi situationen. Det ska inte sammanblandas med prestationer som att vara duktig på att måla, skriva eller dansa. Det är kraftfulla metoder som jag har stor respekt för och vill använda med försiktighet.

Av erfarenhet vet jag att det går att ”nå bortom orden”. Våra tidiga minnen sitter i kroppen och är svåra att nå med endast ord och tankar.

Vad jag erbjuder

IMG-2707_edited_edited.jpg
Psykoterapi

Att gå i terapi handlar inte om att bli en annan människa utan mer att få tillgång till hela sin potential och att i bästa fall och på sikt få möjlighet till ökad
självkännedom och läkning. Jag erbjuder psykoterapi enskilt och par samt familjeterapi. 

IMG-0739.jpg
Handledning

Jag är utbildad handledare och har lång erfarenhet av handledning, båda av enskilda och grupper. Jag erbjuder både metodhandledning och processhandledning med kreativa inslag.

Kreativt Skapande

Kurser i att arbeta skapande i tillexempel själavårdsarbete 

med naturen som bas. Skogsvandringar, yoga, inspiration och meditation. Du kan komma som grupp eller enskild och "prova på" olika tekniker och material utan prestation.   

Psykoterapi 

I psykoterapi strävar man efter kontinuitet och det är bra att följa en regelbunden rytm att träffas 1 – 2 gånger i veckan. En psykoterapi-timme brukar räknas som 45 minuter. Att arbeta med tillägg av konstnärliga språk brukar jag själv räkna med 50-60 minuter per gång.

 

Stödsamtal, Krissamtal

 

Vid en akut kris som ett plötsligt dödsfall, skilsmässa, förlora arbetet eller plötslig sjukdom är det lätt att för en tid tappa fotfästet. Jag erbjuder då krisstöd i form av samtal både för enskilda, barn ungdomar och vuxna, hela eller delar av familj. Kanske är det så att det finns ett försäkringsbolag som kan ersätta kostnaderna för Kris samtal? Det är ett vanligt tillägg i hemförsäkring hos de flesta bolag. Jag arbetar ibland på uppdrag av försäkringsbolag.

 

Familjerådgivning, Parsamtal

 

Ibland kan det vara svårt att leva tillsammans, vi har mönster med oss från tidigare . Ibland kan det också vara bra att bara få fokusera på hur det är i parrelationen. Att sitta ner med en utomstående och få hjälp med att lyssna på varandra kan leda till en ökad förståelse. Det är också möjligt att få med sig ”verktyg” till en bättre kommunikation och strategier för konflikthantering.

 

När det gäller par som bestämt sig för separation och det finns barn med i bilden finns det många saker att lösa och samtala kring. Om föräldrarna önskar kan även barnen delta i sådana samtal och få möjlighet att ställa de jobbiga frågorna. Barn med skilda föräldrar och i styvfamiljer. Jag tar också emot endast barn (med föräldrars godkännande) som har det problematiskt i ”skilda världar”.

Handledning

Jag är utbildad handledare och har lång erfarenhet av handledning, båda av enskilda och grupper och erbjuder:

 

Handledning för stödgruppsledare för barn och familjer i sorg men även andra typer av stödgrupper. Det kan handla om grupper för barn, tonåringar och deras familjer och brukar då innehålla inslag som det som ingår i processen från start, genomförande och avslutning. Vanligtvis handlar det om rekrytering, samarbete, uppdraget, rum och ramar, tema för gruppträffar, upplägg, när det inte fungerar som tänkt, barn med olika problem.


Handledning för gruppledare i Sorgegrupper i Kyrkans regi, Kyrkans personal, Diakoner/pedagoger/präster.

 

Handledning för Socialtjänstens personal 

ärenden som rör Socialtjänstens arbete med barn och familjer.


Handledning kan också vara efter ett uppkommet behov på en arbetsplats. Te x en krissituation som inträffat.

 

Handledning bedrivs oftast hos kunden efter överenskommelse och på går under en termin i taget. Kunden kan givetvis också komma till mig, allt efter önskemål och behov.

 

Förutom traditionell handledning arbetar jag med reflekterande team, feedback och kreativa metoder som kan vara att måla eller iscensätta något problem. Jag ser gruppen som en resurs – där vi tillsammans hjälps åt att titta på problemen och hitta lösningar.

Psykoterapi, handledning, kreativt skapande

Kreativt skapande

Jag kommer också att ha kurser och ”prova på” verksamhet för dig som vill komma i gång med det egna målandet och annan skapande verksamhet i en lugn och avstressande miljö utan krav på prestationer.

Terapirum med blå fotöljer och brasa
bottom of page