top of page
Fotografi på Klara Yvonne Klingspor

Utbildningar

  • Psykoterapiutbildning – legitimerad psykoterapeut. Utbildad vid Sankt Lukas stiftelsen, Stockholm

 

  • Handledare – Ersta & Sköndal Högskola

  • Gruppledarutbildning, (Barn till missbrukare) Ersta Vändpunkten  

  • Familjeterapeut – systemteoretiskt perspektiv

 

  • Grundläggande utbildning i psykoterapi, enskilt och grupp, Expressive Arts

 

  • Socionom – socialhögskolan, Stockholms Universitet

 

  • Parterapeut – PREP (kommunikationskurs för par)

  • Instruktör – Medicinsk Yoga

  • Psykodrama assistent 

  •  Norska Institutet för uttryckande konstterapi

Om

mig

Jag är utbildad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare, familjeterapeut och diplomerad uttryckande konstterapeut. Jag har ett långt yrkesliv bakom mig där jag haft förmånen att få möta människor från hela världen, det har handlat om barn, ungdomar och deras familjer. Familjer och individer i tillfälliga kriser och omständigheter eller med traumatiska upplevelser och sorg efter nära förluster.

 

Den grund jag står på är det psykodynamiska synsättet som jag är utbildad i. För den skull är jag inte främmande för kognitiva metoder. Som socionom är jag van att arbeta praktiskt och pedagogiskt och se individen i sitt sammanhang både socialt och, kulturellt.

 

Om jag ska sätta en etikett på mitt sätt att arbeta, är det ett eklektiskt förhållningssätt, det vill säga att erfarenhet, forskning, studier och möten med olika människor och situationer bildar en väv som är hjälpsam i mötet med andra.

Som barn tecknade jag och målade ständigt var fast besluten att satsa på en konstnärlig bana. Någon stans efter vägen slog prestationerna till. Jag avstod från all konstnärlig verksamhet under många år. Utbildade mig till Socionom och arbetade under 14 år som socialsekreterare i ett invandrarrikt område. Det var roliga och händelserika år om än fyllda med tungt och ansvarsfyllt arbete. Längtan efter att hitta sätt att uttrycka mig på var starka. Jag längtade efter musik, skönhet, poesi, lek och skapande. Vad jag inte visst då var att det skulle gå att förena med mitt arbete. 

 

Av en händelse hittade jag en fyraårig grundläggande psykoterapiutbildning - Expressive Arts, som jag antogs till och där fick jag möjlighet att förverkliga och lära mig att använda de olika uttryckssätten i såväl enskilda som gruppterapier.

 

I samband med utbildningen återupptog jag det egna målandet och genom att måla bilder kom jag i kontakt med min egen barndomssorg och hittade på så sätt vägar till läkning. För mig blev det en början till att hitta ett annat förhållningssätt både till mig själv och arbetet med människor.

 

Jag är glad över att nu ha möjlighet att förena mina intressen med mina olika utbildningar och gläds åt att jag i mitt arbete kan hjälpa människor att hitta sin egen väg och kreativitet.

Läkning & konsten

I möten med människor har jag en strävan efter att vara relationell och ser på arbetet som en gemensam sak som vi utforskar tillsammans och sätter upp mål. Jag vill ge människor möjlighet att arbeta med sina inre livsfrågor, sina relationer, sin psykiska hälsa och existensiella frågor. Jag har en stor tro på människors egen förmåga och möjlighet till läkning.

 

På så sätt kan man säga att jag har ett Salutogent förhållningssätt. Det vill säga inriktning på resurs och det friska hos människan.

 

Allt mer har kreativitet för mig blivit ett betydelsefullt inslag i arbetet med människor. Det är då långt ifrån prestationer handlar om att hitta sina uttryckssätt, sitt inre ljus, sin sanning och sin skaparkraft. 

Att gå i terapi handlar inte om att bli en annan människa utan mer att få tillgång till hela sin potential och att i bästa fall och på sikt få möjlighet till ökad
självkännedom och läkning - eller som en av mina lärare sa,

 

”man kan lära sig att älska sin historia, en människa som kan visa sina sår och tillkortakommanden får en skönhet och lyskraft”.

Det ligger nära till hands för mig att även här tänka på och se likheten i det symboliska och vackra i Japansk tradition.

 

En mer än 500 år gammal tradition Kintsugi, (betyder att laga) har blivit mycket omtalad och handlar ursprungligen om att laga keramik synligt med guld i en synlig söm, för att på så sätt ge föremålet ett nytt värde och skönhet, Kintsukori (betyder gyllene lagning). Synsättet går att tillämpa på mänsklig utveckling och terapi.

Klara Yvonne Klingspor sitter på en bänk i skogen med block och penna

Foto: Cecilia Norrstrand

turkosa prickar
bottom of page